ما را در شبکه های مجازی دنبال کنید

انواع روش های پیوند مو

باید به شما عزیزان بگویم که روش های برداشت گرافت ها و فولیکول های مو این روش ها را از هم جدا می سازد

  نخست  روش FUT  را بشناسید،!

این روش

با جراحی کوچک و برداشت نوار باریکی که از ناحیه پشت سر یا همان ناحیه دهنده پیوند معروف گردیده است 

بگونه ای که هر گاه سخن از جراحی باشد اکثر زیبا جویان می دانند که منظور همان روش FUT  است

نوار باریک برداشت شده از پشت سر را ما زیر میکروسکوپ های پیشرفته و مخصوص اتاق عمل بدقت بررسی میکنیم و فولیکول ها و گرافت های با قابلیت بالای پیوند و سالم تر انتخاب میکنیم جدا سازی انجام می گردد

این فولیکول های منتخب یا جدا سازی شده به دقت زیاد و سرعت بالا روی صفحات مخصوص بطور منظم چیده می شود

سپس این صفحه ها در اتاق عمل تحویل پزشک داده می شود

حال که فولیکول ها آماده پیوند گردید و غربال شده است در این مرحله و قبل از انتقال و پیوند آنها مجدد توسط پزشک متخصص بررسی می گردند و تنها آنهایی که در استاندارد بالا و قابلیت پیوند عالی باشند توسط متخصص گرامی انتخاب شده و در شکاف های بسیار ریز و با عمق مشخص که از قبل آماده گردیده است پیوند می گردند

هنگامی که تعدادی از پزشکان عزیز مشغول جداسازی و انتخاب فولیکول های سالم هستند گروه دیگری از پزشکان در اتاق عمل در کنار زیبا جوی عزیز هستند

این گروه در مرحله نخست خط رویش مو یا همان Hair Line را طراحی میکنند و با نظر خواهی از خود زیبا جو و رعایت اصول علمی زیبایی شناسی آن را آماده می سازند

پس از آن همین گروه با ایجاد شکاف های بسیار ریز منظم و با عمق مشخص در ناحیه گیرنده پیوند جایگاه پیوند را مهیا می سازند

حال همه چی آماده انجام پیوند است 

پزشکان با ابزار و وسایل بسیار پیشرفته در اتاق عمل این واحدهای منتخب از فولیکول ها را در جایگاه گیرنده قرار می دهند

FUT 

دقیقا ترجمه و مخفف 

Follicular unit transplantation 

.می باشد

.ادامه مطلب در مقالات بعدی

Leave a Reply

Close Menu